Ændring af åbningstider i Klub Regnbuen

Oplysning om ændring af åbningstider i Klub Regnbuen

Åbningstiderne er følgende for perioden frem til 1. november:

Mandag           kl. 14.00 - 18.00
Tirsdag            kl. 14.00 - 21.00
Onsdag           kl. 14.00 - 18.00
Torsdag           kl. 14.00 - 21.00
Fredage efter aftale kl. 14. 00 til 21.00

Åbningstiderne kan generelt ændres, alt efter de unges ønsker og behov i forhold til aktiviteter i klubben, som bliver planlagt i samarbejde med pædagogerne.  

Det er i dialog med de unge aftalt at vi omlægger timerne, således at der kan holdes åbent på udvalgte fredage og at der kan arrangeres temaaftener i hverdagen hvor der holdes længer åbent.  Der vil løbende være information på skoleintra og i klubben om disse aktiviteter.

Det er et stort ønske hos de unge i Hundested, at der kan holdes åbent indimellem om fredagen. De unge giver også udtryk for, at de ikke har brug for åbent 4 aftener om ugen.

Tirsdag den 26.9.2017 starter vi som noget nyt Ungdomsskole hold op på Hundested skole. Der vil være et kort informationsmøde for unge og forældre den 12.9.2017  kl. 17.00 - 18.00 på Hundested Skole. Vores Ungdomsskole program, udsendes i løbet af uge 35.

I tilknytningen til undervisningen vil der være ungdomspædagoger tilstede på skolen, således at vi får skabt et godt læringsmiljø.

 

Venlig hilsen

 

Birgit Danekilde
Leder af Ungdomsskole og klubvirksomhed
 

 

 

Ungdomsskolen

 

Undervisningstilbud

 

Tilmelding

 

Kalender