ENGELSK EKSAMENS FORBEREDENDE

På dette hold vil vi arbejde målrettet mod 9. klasses afgangseksamen

i engelsk. Vi vil arbejde med lytteøvelser, læseøvelser, grammatik og

stiloplæg. Vi vil også have fokus på den mundtlige eksamen, hvor vi

jævnligt vil lave små prøveeksamener.

Så vil du arbejde målrettet frem mod eksamen, så er dette måske noget

for dig. Du vil få muligheden for at deltage i Unge- og Kulturcentrets studierejse

til London. Der vil være brugerbetaling på rejsen. Pris samt info for

turen udmeldes på engelskholdene efter holdstart (se side 8)

Info

Bemærk! Undervisning påbegyndes først d. 26. September.

Underviser: Jacob Thye Olsen

Målgruppe: 12 - 18 år

Første dag: Onsdag d. 26. September 2018

Tid: kl. 16.00  -  18.00

Sted: Frederiksværk gymnasium

Tilmeld dig hold